Menighedsrådet i Jetsmark Sogn

Menighedsrådet i Jetsmark er valgt til funktionsperioden 2023 til 2024 og har konstitueret sig som følger den 1. søndag i advent 2022:

Formand og bygningssagkyndig: Kay Jacobsen

Næstformand: Dorthe Ankerstjerne Hejlesen

Kirkeværge: Bibi Elisabeth Jensen

Kasserer: Mogens Engholm

Kontaktperson og formand for kirkegårdsudvalget: Jens Ørtoft

Formand for aktivitets- og sognegårdsudvalget: Mona Filtenborg Buhl

Menigt medlem: Pia Reuss, Annie O. Sjørup, Sonja Hejselbæk, Kjeld Hedegård Nielsen

 

Der er 2 stående udvalg i rådet:

Kirkegårdsudvalget som består af Jens Ørtoft, Mogens Engholm, Pia Reuss og Kjeld Hedegård Nilsen

Aktivitets- og sognegårdsudvalget som består af Mona Filtenborg Buhl, Sonja Hejselbæk, Annie O. Sjørup, Dorthe Ankerstjerne Hejlesen og Pia Reuss.