Studiekreds i Jetsmark

En studiekreds, hvor præsten kommer med et oplæg, som vi så diskuterer. Vi har i indeværende sæson beskæftiget os med den tidligste kirkehistorie, oldkirken, hvor kristendommen og Nytestamente blev grundlæggende formet.

 

Vi mødes hver onsdag kl. 19.30 og fortsætter til og med onsdag den 1. april. Kristendomsundervisningen begynder igen efter sommerferien onsdag den 9. september.

 

Henvendelse: Michael Berg (mbe@km.dk / 29668962)

Studiekreds