Fødsel

Tillykke med jeres barn!

 

En fødsel registreres på baggrund af jordemoderens anmeldelse af fødslen. Jordmoderen sender besked om fødslen til personregisterføreren/kirkekontoret.

 

Hvis I som barnets forældre ikke er gift med hinanden og sammen ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, skal I afgive en "omsorgs- og ansvarserklæring" inden 14 dage efter barnets fødsel. Erklæringen skal så vidt muligt afgives digitalt, og dette gøres på www.borger.dk.


Har I indgivet en omsorgs- og ansvarserklæring inden barnets fødsels skal I fremsende godkendelsen til jeres bopælssogn inden 28 dage efter barnets fødsel.


Erklæringen giver fælles forældremyndighed. Det forudsætter:

 

  • at begge forældre er fyldt 18 år og ikke under værgemål
  • at moren er ugift
  • at moren ikke har været gift med en anden mand end barnets far indenfor de sidste 10 måneder før barnets fødsel
  • at moren ikke er separeret ved fødslen

Hvis der ikke indgives en omsorgs- og ansvarserklæring inden 28 dage efter barnets fødsel, indleder familieresthuset en faderskabssag.

Har I spørgsmål til ovenstående er I velkommen til at kontakte kirkekontoret ved at klikke her.