Fødsel

Fødsel

Tillykke med jeres barn!

En fødsel registreres på baggrund af jordemoderens anmeldelse af fødslen. Jordmoderen sender besked om fødslen til personregisterføreren/kirkekontoret.

Hvis I som barnets forældre ikke er gift med hinanden og sammen ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, skal I afgive en "omsorgs- og ansvarserklæring" inden 14 dage efter barnets fødsel. Erklæringen skal så vidt muligt afgives digitalt, og dette gøres på www.borger.dk. 

Har I indgivet en omsorgs- og ansvarserklæring inden barnets fødsels skal I fremsende godkendelsen til jeres bopælssogn inden 14 dage efter barnets fødsel.

Erklæringen giver fælles forældremyndighed. Det forudsætter:

    • at begge forældre er fyldt 18 år og ikke under værgemål
    • at moren er ugift
    • at moren ikke har været gift med en anden mand end barnets far indenfor de sidste 10 måneder før barnets fødsel
    • at moren ikke er separeret ved fødslen

Hvis der ikke indgives en omsorgs- og ansvarserklæring inden 14 dage efter barnets fødsel, indleder Statsforvaltningen en faderskabssag.

Har I spørgsmål til ovenstående er I velkommen til at kontakte kirkekontoret ved at klikke her.

  Jetsmark sogn   ·   Jetsmark Kirkevej 15       +4598247136       kaso@km.dk