Menighedsrådet i Jetsmark Sogn

Menighedsråd

Menighedsrådet i Jetsmark er valgt til funktionsperioden 2023 til 2024 og har konstitueret sig som følger den 1. søndag i advent 2022:

Kay Jacobsen

Formand og bygningssagkyndig

Dorte Ankerstjerne Hejlesen

Næstformand

Pia Reuss

Kirkeværge

Mogens Engholm

Kasserer

Jens Ørtoft

Kontaktperson og formand for kirkegårdsudvalget

Mona Filtenborg Buhl

Formand for aktivitets- og sognegårdsudvalget

Menigt medlem

Lene Pedersen

Menigt medlem

Annie O. Sjørup

Menigt medlem

Sonja Hejselbæk

Menigt medlem

Kjeld Hedegård Nielsen

Menigt medlem

Der er 2 stående udvalg i rådet

Kirkegårdsudvalget 

som består af Jens Ørtoft, Mogens Engholm, Pia Reuss og Kjeld Hedegård Nilsen

Aktivitets- og sognegårdsudvalget

som består af Mona Filtenborg Buhl, Sonja Hejselbæk, Annie O. Sjørup, Dorthe Ankerstjerne Hejlesen og Pia Reuss.