Kalkmalerier

 

Klik her og kom til you tube, folkekirketv og få historierne om kalkmalerierne i Jetsmark Kirke fra Michael Berg, sognepræsten i Jetsmark Sogn.

 

Jetsmark Kirke er berømt for sine kalkmalerier fra 1400-tallet. 

 

Maleren har selv dateret færdiggørelsen af kalkmalerierne, og værket blev fuldendt i 1474 (skrevet med romertal;  MCCCCLXX-IIII) , men der har måske været kalkmalerier i kirken hundrede år før den tid. Det er to forskellige malere, der har malet i Jetsmark kirke, men de har malet på samme tid. Ham, der har malet i koret har f.eks. fået lov til at afprøve sin skabelon i skibet hos den anden maler. Bemalingerne hænger sammen med ombygningen med hvælvingerne, og den er foretaget på én gang. De er fremstillet imens Niels Laursen var præst i Jetsmark og Jakob Friis var biskop på Børglum. Hans våbenmærke ses i korets midterfelt, der samler kalkmalerierne i loftet.

 

På korets nordvæg ses nogle utydelige rester, men man kan skimte, at det skal være historien om uddrivelsen af paradiset. Billederne er fra 1300-tallet og udgør en billedfrise med skabelsen, syndefaldet og uddrivelse. De er ødelagt i nyere tid (1900-tallet).  I skibet er de tre østlige hvælvinger udsmykkede, og der har været billedfriser på den øverste del af væggen. På nordsiden ses mange af dem endnu tydeligt. Motiverne er hentet dels fra Jesu barndoms- og lidelseshistorie, dels fra helgenlegendernes verden. I koret er ikke bare hvælvingen, men også østvæggen udsmykket. Våbenhuse er sjældent udsmykket med kalkmalerier, men i Jetsmark er der en lille rest tilbage, som er et fragment af et kalkmaleri med to personer klædt i pilgrimskapper og har bredskyggede pilgrimshatte på.  Kirken blev genindviet i 1474 efter den store renovering. 

Kalkmalerierne er efter al sandsynlighed ikke blevet kalket over lige efter reformationen. Ganske   langsomt   har man mistet interessen for dem. De var barnlige og efterhånden også i dårlig stand.   Måske var det i   pietismens tid (engang i 1700-tallet), at alle hvælvingerne blev kalket hvide.   Derefter gik de smukke   malerierne snart helt i glemmebogen. 


 Ved århundredeskiftet fra 1800 til 1900 tallet, hvor man over hele landet igen begyndte at   interessere sig   for kalkmalerier, blev der også herfra sendt bud til Nationalmuseets folk.  Den   gamle graver ved Jetsmark   kirke, havde i 1908 gjort præsten opmærksom på, at der gemte sig   farvet puds under de hvide hvælvinger. I   1909 til 1913 afdækkede Eigil Rothe kalkmalerierne, som   vi ser dem så smukt nu i  dag.

 

Våbenhuse er sjældent udsmykket med kalkmalerier, men i Jetsmark er der en lille rest tilbage, som er et fragment af et kalkmaleri med to personer klædt i pilgrimskapper og har bredskyggede pilgrimshatte på.  Kirken blev genindviet i 1474 efter den store renovering.

Kalkmalerier i Jetsmark Kirke